Skip to content →

Smart city

Dnešní doba je přímo nabita chytrými věcmi, které jsou vytváření za účelem nám co nejvíce zjednodušit život, modernizovat jej, a ještě k tomu většinou nějak pomoci životnímu prostředí. A na stejném principu fungují i chytrá města. Ta se snaží svým obyvatelům co nejvíce zpříjemnit život ve městě a zlepšit jeho celkovou kvalitu, šetří energie a životní prostředí, stará se o dopravu a spoustu dalšího. Všechny tyto služby jsou samozřejmě realizovány pomocí moderních digitálních technologií.
síť programování
Vše se děje za pomoci sběru dat. To znamená, že například při modernizaci dopravy se sbírají data o nejvyužívanějších trasách, prostředcích, stavech silnic a dalších dopravních problémech, recenzích uživatelů a jejich zkušenostech a vše se využije tak, aby byly dopravní spoje co nejlépe naplánovány, aby byla doprava co nejpohodlnější a zároveň i ekologická. Chytrá ekonomika se zajišťuje optimalizací nákladů, podporují se investice a zajímavé projekty. V chytrých městech se klade opravdu velký důraz na chytré životní prostředí, které je velice propojeno s již zmíněnou dopravou. Dbá se na využívání obnovitelných zdrojů a co nejmenší množství emisních plynů. Je snaha také o to, aby se tato města nedala nezvat pouze betonovými. Proto se podporuje sazba zeleně a zakládání parků.
Samozřejmě nemůže chybět i chytrá politika, která se může projevovat například v elektronických volbách a komunikaci s obyvateli, kteří mohou své stížnosti zasílat elektronicky na městské úřady, které by jej následně mohly zařazovat do programu svých zastupitelských schůzek. Zkrátka se vyznačuje tím, že se občané mohou podílet na rozhodování ve věcech veřejných. Ve městech, kde je chytré snad úplně vše ale nemohou chybět i chytří obyvatelé. Klade se důraz na jejich celoživotní vzdělávání a práci s technologiemi. Na druhou stranu by měli být také schopni fungovat, když technologie selžou.
programování html
Takovýchto měst už najdeme na světě opravdu nespočet. Skvělým příkladem je třeba Amsterdam, kde se můžete setkat s chytrým osvětlením, které je regulováno podle vytíženosti daných míst, velkou podporou rozšiřování zeleně a se snahou co nejmenšího množství emisních plynů, což zajišťují veřejnou dopravou, podporou elektromobilů a kol. Každý rok je zde také pořádána tzv. Smart City Challange, kde obyvatele města přispívají svými nápady na vylepšení života v tomto městě. Za nejchytřejší město by se dal pokládat Milton Keynes, nacházející se v Anglii nedaleko od Londýna, které je často pokládáno za vzor chytrého města.
U nás za takovéto město můžeme pokládat Ostravu, která se zaměřuje především na vylepšení dopravy ve městě a snížení škodlivých látek z ovzduší. Nepochybně zde má své místo i Praha a Brno ale také Pardubice nebo Zlín.

Published in Služby