Skip to content →

Čtení knihy bez jejího otevření

S využitím technologie podobné rentgenovému vidění mohou vědci číst uzavřené knihy a identifikovat písmena vytištěná na hromadách papíru až o tloušťce devět listů.
 
Toto zjištění by mohlo vést k kancelářským strojům, které dokážou skenovat papíry naruby najednou, nebo pomáhat výzkumným pracovníkům skenovat staré knihy, které jsou křehké. Vědci také uvedli, že to možná pomůže špiónům číst poštu bez otevírání obálek.
 mikroskop
Prototypové zařízení používá terahertzové záření, pásmo elektromagnetického záření mezi mikrovlnami a infračerveným světlem. Předchozí výzkum ukázal, že terahertzové paprsky nebo T-paprsky mají řadu výhod oproti rentgenovým paprskům, ultrazvukovým vlnám a jiným druhům záření, které mohou proniknout do povrchů. Mohou rozlišovat mezi inkousty a prázdným papírem.
 
Nový systém se spoléhá na to, jak různé chemikálie absorbují různou frekvenci terahertzového záření.
 
Navíc nový systém využívá skutečnosti, že vzduch a papír ohýbá světlo do jiné míry a že mezi nimi jsou vzduchové kapsy. Tyto kapsy mohou být hluboké asi jako pouhá jedna pětina průměrné šířky lidského vlasu, což stačí, aby přístroj rozpoznal signály z různých stránek knihy.
 
Metropolitní muzeum umění v New Yorku projevilo velký zájem o tento přístroj, protože se chtějí podívat na některé starožitné knihy, se kterými se bojí manipulovat.
 
Další možností většího využití v každodenním životě mohou být budoucí skenery, které dokážou skenovat velké množství dokumentů, aniž by musely mechanicky oddělovat stránky, které by mohly být užitečné pro knihovny, banky a další.
 otevřená kniha
Jiné potenciální průmyslové aplikace mohou zahrnovat analýzu jakýchkoliv materiálů uspořádaných v tenkých vrstvách, jako jsou vrstvy nátěrových hmot nebo povlaků na součástech strojů nebo léčiv. Dále se naskýtá velký potenciál tohoto využití ve špionáži, kdy je potřeba přečíst citlivý dokument, aniž by se musel otevřít.

Published in Technika